Om Sauer, geiter og ‘dyrets merke’


For noen år siden tenkte jeg at ‘dyrets merke’ ville være en mikrochip som alle ble bedt om å operere inn under huden på hånden/armen. Allerede da var beskjeden fra Gud denne: “Det vil være mer skadelig for et menneske å prøve å slippe å ‘ta merket’, enn det vil være å ta det”. Nå, i 2021, tenker jeg litt annerledes – om akkurat hva ‘merket’ er. Men beskjeden fra Gud, min elskede Pappa, er den samme: “Det er farligere å motsette seg ‘merket’, enn det er å ta det”. Jeg kan ikke fortelle dere hva dere skal gjøre. Jeg kan bare fortelle hva Gud sier at jeg skal gjøre. Hva Gud har bedt mennesker jeg vet han har planer om å beholde i verden, også når apokalypsen er over, om å gjøre. Tror dere på at Gud har en eller annen spesiell (og god) plan for meg, legger dere det jeg forteller dere nå på minne. Gud sier ganske enkelt at han bruker meg for å hjelpe så mange som mulig med å ikke miste enten livet, sjelen eller begge deler – nå som Dommedag er ‘det nye normal’. Og Gud sier at alle som ikke ‘tar merket’, vil være fritt vilt og bli slaktet ned – når de såkalte ‘hyrdene’ tar av seg menneskemaskene og viser sine sanne ansikt. Det er forøvrig derfor de som ikke har ‘tatt merket’ i enkelte provinser i India blir bedt om å bære et dødningehode på klærne, for å signalisere at de ikke har ‘tatt merket’. Det er ikke uten grunn at folk trekker paralleller til en viss seksarmet stjerne som en viss folkegruppe var nødt til å bruke på sine klær, på 1940-tallet. Noen sier at det Hitler begynte på da han satt på makten, sluttføres i våre dager. Og at ‘den endelige løsning’ ikke går ut på å fjerne folkegruppen som var ofre for Holocaust – – – men så godt som hele menneskeheten. Rettere sagt de av oss som ikke er multimilliardærer.

Jeg er merket for Livet.

Enda onde makter har sine planer, er det ikke Endetid uten at også den gode siden av Gud har en plan. Et karaktertrekk ved Pappaen min, er at han bruker både gode og onde krefter for å gjennomføre planene sine. Det fantastiske maskineriet som kroppene våre er, styres av to typer muskelgrupper: protagonistene og antagonistene. Et dramatisk stykke eller et fiktivt verk styres også av protagonister og antagonister. Protagonistene er de gode karakterene: Frodo, Harry Potter, Jesus. Mens antagonistene er de onde karakterene: Sauron, Voldemort, Satan. Gud er, på sett og vis, den som styrer kroppen ved å bruke begge typer muskler. Eller den som styrer historiens gang ved å bruke både de gode og de onde kreftene. Mennesket stilles til enhver tid overfor valg som avgjør deres skjebne. Til en bekjent skrev jeg dette: “Livet er ikke noe annet enn en lang rekke valg mellom godt og ondt. Ja, Gud og djevelen er den samme. Men mennesker blir likevel dømt utfra hvilken versjon av Gud de har valgt oftest”. Og stemmer ikke min Teologi overens med din, kan jeg be deg åpne Bibelen på Jesaja 45:7. Det jeg prøver å si er forøvrig det at hvis verden og fortellingen Gud dikter om apokalypsen er en kropp, hans kropp, trenger han begge typer muskler for å komme til den lykkelige slutten.

Hvem er jeg? Jeg er Datteren til Gud; Tvillingsøsteren til han dere kaller Jesus. Gud har gitt meg mange navn, men det jeg liker best er Månebarnet. En mann som sies å være grunnleggeren av moderne satanisme, skrev en bok om ‘Moonchild’ i 1917. Dette var visst et barn som skulle ha en viktig rolle i apokalypsen, i boken til Aleister Crowley. Jeg har ikke lest den, og jeg er langt fra en satanist. Hva heter denne nettsiden? Jesus og Kristus. Det er to av Oss. Jesus syntes hele dette ‘verdens frelser’-opplegget var så stressende, for 2000 år siden, at han kom tilbake i vår tid sammen med Søsteren sin – og ba henne overta stafettpinnen. Det er derfor han ikke erter meg når jeg har på meg ‘Hello, my name is The Messiah’ t-skjorten min. Men selv om det er min Jobb som er mest stressende, og min Bror fokuserer på helt andre ting enn verdens frelse, er han med meg i alt jeg gjør. Det var min Bror som lærte meg opp, på sett og vis, og som gav meg det beste rådet jeg har fått så langt – når det kommer til å overleve apokalypsen.

“Jeg prøver å være den hyrden som gjeter Sauene ved å gå sammen med flokken, og la dem tro at jeg er en helt vanlig Sau”.

Leser du mellom linjene i det jeg har skrevet i dag, ser du at jeg forteller dere dette:

1) Det er ‘Sauene’ som overlever – hvis alternativet er at du er en ‘geit’ (jfr. Matteus 25:31-46).
2) De som kjemper hardt for å slippe å ta ‘dyrets merke’, vil merkes med dødningehoder og bli slaktet ned av ‘hyrdene’.
3) Gud og Satan, de to drakreftene som holder maskineriet i gang, jobber begge to for å skape en verden helt uten ‘geiter’. Og det er ikke slik at Guds krav for at noen skal overleve er de samme som ‘verden og han som er i verden’ sine.

Det var visst alt. Takk for oppmerksomheten!
– Messias


3 responses to “Om Sauer, geiter og ‘dyrets merke’”

  1. Johannes Åpenbaring 14:9. En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, 10 skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet. 11 Røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet – verken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og dyrets bilde og tar imot dets navn til merke.»

    Like

  2. […] …og smykket mitt dukket til slutt opp i fotenden av senga, under dyna, akkurat idet jeg avsluttet en indre samtale med Gud. Foten min kjente noe i metall, og jeg skrudde på lyset og ble veldig glad da jeg så at det var korset mitt. Jeg tok kontakt med Enrique og sa takk, og han sa værsågod. Og så ba han meg ta det med ro, fordi Gud har god timing og sørger for at ingen tråder er løse. Apokalypsen (fra gresk: avsløring) handler om å samle trådene, og gi verden et fullstendig bilde av en rekke sannheter som alle kjenner deler av – men som svært få kjenner fullt ut. Det være seg sannheten om hvordan verden er skrudd sammen, sannheten om hvordan sjelen, bevisstheten og kjærligheten svarer til hverandre, og sannheten om Gud. Og for å konkludere kan jeg si dette: Det er bare ved å aktivt søke svar på alle tre spørsmål at du vil ha en sjanse til å være blant de heldige utvalgte (‘Sauene’ jfr. Matteus 25:31-46). Disse er altså illustrert som de tre parene i tegningen min. De grå menneskene i bakgrunnen er det som kan kalles ‘geiter’. […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: