Det hjelper å være kjæresten til Gud

Når tankene om at verden går under; at Satan har styring og kontroll over det meste som skjer på nåværende tidspunkt; og at flesteparten av menneskene i verden ikke kommer til å leve om 10 år fra nå, blir for tunge og overveldende, er det to ting jeg finner styrke i. Det første er drømmenContinue reading “Det hjelper å være kjæresten til Gud”

I Begynnelsen Er Det Alltid Mørkt

Når ens skjebne er å utvise den typen tro som kan flytte fjell, og som gjør en i stand til å gå på vannet, sier det seg selv at det man vil kjempe mest mot er tvilen. Tvilen på at Guds løfter til meg er virkelige, og ikke bare vanvittige ønskedrømmer. Og enda så fjerntContinue reading “I Begynnelsen Er Det Alltid Mørkt”