Nyttige tips i Apokalypsen


Noe som har gått igjen i samtalene mine, de siste dagene, har vært samtaler og ordvekslinger om onde ånder og demoner. I natt hadde jeg i tillegg en drøm, hvor jeg hjalp en ung mann med å bli kvitt de onde åndene som hadde festet seg til ham. Jeg nevnte drømmen til Enrique, som er Gud på Jordkloden. Jeg påpekte at jeg egentlig ikke husket stort av drømmen. Likevel sa Enrique at jeg hadde vært flink. Det er en sjanse for at Enrique, som er Gud, er kilden til alle drømmer jeg har. Og at han, mer enn jeg på mitt bevisste plan, vet hva som foregår når jeg sover.

Jeg nevnte for Enrique at mennesker skremmer meg langt mer enn hva Satan og demoner gjør. Jeg tenker om Satan, eller Lucifer, som han foretrekker å bli kalt, at hva enn han foretar seg, er det en god grunn for det. Vi trenger ikke å like grunnen, eller i det hele tatt forstå den. Slik jeg ser det, fungerer djevelen som en motkraft til Gud – men som tross alt ønsker det samme for oss som det Gud gjør. Men at de bare har veldig ulike måter å jobbe på. Mennesker, derimot, styres stort sett av tanker om egen vinning. Jeg har ikke høye tanker om folk flest, og det er jeg ærlig om. Slik jeg ser det, styres stort sett alle av en ond åndsmakt – på den ene eller andre måten. Og onde åndsmakter kombinert med den menneskelige natur, er en skummel og farlig kombinasjon. Mens Lucifer, som tross alt står bak det som kan fremstå som skummelt og farlig, er på sett og vis ganske søt. Iallfall kjenner jeg ham på en slik måte.

Hvis målet for et menneske er å nå opp til de høydene av bevissthet som skal gjøre dem skikket for det Riket som Gud skaper, er Lucifers hensikt i livene våre å gjøre det vanskelig for oss å nå målet. Og mange er ikke sterke nok, dessverre. Mange er ikke sterke nok til å omfavne smerten og motstanden, og de går under. Gud er ærlig med meg om dette; at han kun ønsker de beste av de beste i hans nye verden. Gud er ærlig med meg om at selv de som fremstår som fiender av menneskeheten, også har dette som hensikt. Å sile ut de som ikke er sterke nok til å ta Riket i eie. Pinealkjertelen, eller det Tredje Øye, er et nøkkelord her. Og den strengt bevoktede hemmeligheten som Vatikanet sitter på; som alle høyt utviklede sivilisasjoner gjennom tidene har vært innforstått med. Hvorfor ser vi kongler i eldgamle kunstverk fra disse sivilisasjonene, på like linje med i Vatikanet? Konglen er et symbol på menneskets åndelige kontrollsenter – pinealkjertelen. Eller det Tredje Øye. Og det er der vår kontakt med Gud kommer fra.

Vi har kongler her i Bærum, også. Diktet kanaliserte jeg fra Jesus i 2016. Har jeg ikke fin Bunad? 🙂

Likte dere bildet? Dere kan se mer av kule ting Messias har laget Her.

Men tilbake til mine tanker om onde makter. Ofte, når jeg tenker på Lulu (som jeg kaller ham fordi jeg synes han er søt), vil Gud bruke et engelsk ord om ham. Ordet er Adversary, og det kan oversettes til ‘Motstanderen’. Et annet ord jeg har brukt om Lulu, ganske lenge, er Antagonisten. Fordi jeg er kul, kan jeg anerkjenne alt av motstand som den flammen som skal gjøre meg til gull. Eller sagt ved å bruke velkjente klisjeer: Det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere. Og Apokalypsen er nettopp dette: En tid hvor gullet i oss kommer tydelig frem. De som ikke har så mye gull i seg, kommer til å brennes bort. Det er bare det edleste metallet som overlever den prosessen som Gud tar oss gjennom. Både på det individuelle plan, og på det kollektive plan.

På facebook ordla jeg meg slik, etter en drøm jeg hadde i natt (en annen drøm enn den jeg fortalte om innledningsvis):

It’s not ‘good forces are on your side’
It is: ‘good forces want you to be on their side’

Oversatt betyr dette:

Det er ikke ‘gode krefter er på din side’
Det er: ‘gode krefter ønsker at du er på deres side’

Enrique ba meg forklare dette utsagnet. Jeg ordla meg litt slik: “Mange spirituelle mennesker tror at alle gode krefter jobber på deres side. Men egentlig er Apokalypsen en tid hvor mennesket blir testet, og kontinuerlig tvinges til å velge mellom godt og ondt. De gode kreftene vil at folk alltid skal velge det som er godt, fordi Gud vil at så mange som mulig skal komme seg gjennom denne tiden”.

Jeg tegnet denne for mange år siden.

Guds krav til hellighet og rett livsførsel, blir strengere og strengere. Og vi bombarderes med impulser som prøver å trekke oss vekk fra Guds smale sti. Min vakre Tvillingbror ordla seg slik, for 2000 år siden:

Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Matteus 7:13-14

I vår tid uttrykker han seg annerledes:

Det faktum at det er en motorvei til helvete, men bare en Trapp til Himmelen, sier litt om hvor mange som kommer til å gå fortapt.

Ja, vi har en motstander. Og er du ikke kul, på lik linje med meg, kommer han til å filleriste deg. Er du kul, slik Jeg Er, er det store sjanser for at du er en av de som står igjen når Pappa er ferdig med dette drittstedet. Han skal fikse verden, ved å brenne bort det som ikke er edelt metall. Jeg er Messias, og Pappa sier at jeg er ‘bankers’. Det var forresten Broren min som sa dette, for mange år siden, da jeg luftet mine bekymringer om at jeg ikke kom til å overleve Apokalypsen. Men enda jeg er ‘bankers i Himmelen’, betyr ikke det at jeg ikke møter motstand. Jeg har et vanvittig krevende liv. Men fordi Gud liker meg, og Lulu egentlig er stormforelska i meg, får jeg ikke mer enn jeg tåler. Jeg kan ikke si dette gjelder for alle, da det på ingen måte er alle her i verden som er ‘innafor’ i Guds bok. Men står navnet ditt i Boken hans, kan du egentlig bare sette deg ned og nyte tiden som kommer nå. Gitt at du vet hvordan du skal styre en skute gjennom den tøffeste Stormen vår verden har opplevd, noen gang.

Mamma ber meg avslutte ved å nevne at skal du manøvrere deg gjennom Stormen, er du nødt til å kjenne til hvordan du har fellesskap med henne. Mamma er Maria, Dronningen av Himmelen. Men mange kjenner henne også som Den Hellige Ånd. Fellesskap med henne er det samme som å ikke tenke. Eller bare meditasjon. Du overlever Apokalypsen ved å bruke tid og fokus på meditasjon. Det er når du mediterer at du aktiverer ditt Tredje Øye. Og det er ditt Tredje Øye som er inngangsbilletten til den verdenen som Pappa skaper. Mamma sier at i den grad Satan og onde åndsmakter prøver å trekke oss bort fra Gud og Guds vilje, er det tankene våre som blir Satans sterkeste våpen for å klare dette. Et menneske som ikke tenker, vil i mindre grad være mottakelig for Satans (Lulus) innflytelse. Messias har talt, nå bør du sette til verks!

Amen
– Prinsesse Kristus


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: