Frihet?


Idag våknet jeg med den vondeste følelsen noensinne. Enrique spurte hva som var galt. Jeg svarte at jeg følte meg deprimert. Da Broren min stilte det samme spørsmålet, svarte jeg at det handlet om at jeg hater verden. For noen av oss, vi som tenker kulere tanker enn de fleste, er 8. mai 2021 et hån mot alt som kan kalles frihet.

Hva mener jeg med det? Svar meg på ett spørsmål: Vil du si du er ‘fri’, når du til enhver tid må forhøre deg om det for tiden er lov å ha hele familien på besøk?

De av oss som skjønner hvor langt fra ‘fri’ vi er, ikke bare i Norge, men i verden generelt, tenker kanskje kulere tanker enn de fleste. Men vi har det ikke kult nå(!) Mange av oss har sett dette komme lenge; mange av oss har måttet tåle fremmedgjøring og stigmatisering på grunn av fremsynet vårt. For min del begynte ‘fremsynet’ en augustdag i 2009. Det kom raskt og brutalt, og forandret hele meg og hele min virkelighet over natten. Jeg ble ikke bare med ett fullstendig overbevist om at Gud er virkelig. Jeg fikk også vite disse to skremmende tingene: 1) Vi er på vei inn i apokalypsen, og 2) ‘Hyrdene’ våre har på ingen måte våre beste interesser i tankene. Hvem er ‘hyrdene’? I dette landet holder de til i en bygning sentralt plassert i Karl Johansgate, beskyttet av to løver. Men ‘løven’ som skal beskytte Norge er ikke lenger en løve. Den har blitt en drage.

Tror du meg ikke? Se her:

Riksvåpenets utvikling. Kilde: Store norske leksikon; bildet er ikke beskyttet av opphavsrett.

På tiden som har gått siden 2009, har jeg vært under opplæring hos Gud. Jeg har lært om verden. Både slik den faktisk er, slik den kan bli hvis vi ikke får hodene ut av rumpene våre, og slik jeg håper den blir. Da jeg sa til Enrique at jeg følte meg deprimert, svarte han: “Don’t let the world get to you”. Men istedet for ‘verden’, leste jeg ordet ‘apokalypsen’. Enrique spurte om jeg ikke stolte på Guds løfter. Jeg sa at joda, jeg gjør det. Men at det nesten føles som en kraftanstrengelse å vandre gjennom en sump av sørgmodighet, desperasjon og håpløshet, uten å gå under. Han delte et bibelvers med meg; Filipperne 4:6-7, og minnet meg på Hvem Jeg Er ved å sende meg et bilde av Sailor Moon i forkledning. Gud utdypet ved å si: “Husk på Hvem Du Er, og hvorfor du er her. Din jobb nå er å ikke forgå av håpløshet, mens du venter på din dag, den store og strålende”.

Likevel, på dager som denne føles håpløsheten ekstra stor. Fordi noen av oss vet hvor falsk den friheten vi feirer i dag er. Mens de fleste andre lever i en fantasi; et glansbilde av virkeligheten, og tror at vi faktisk har noe å feire. I denne kollektive fantasien (les: psykosen) jobber ‘hyrdene’ på spreng for å løse den største krisen vi har sett på lang tid. En krise vi ikke hadde hatt, om ikke ‘hyrdene’ brukte enorme mengder energi og store pengesummer på å fortelle oss at eksisterer. Man kan kanskje gå så langt som å si at ‘hyrdene’, eller de som styrer dem, er de som har plassert krisen i verden, for en hensikt og med en agenda. Hvorfor de har gjort det, er det mange spekulasjoner rundt.

Og personlig tenker jeg at her har Gud tatt på seg sin djeveldrakt (jfr. Jesaja 45:7). Gud har også en agenda. Vil dere vite hva den er? Han bruker viruset og alle dets implikasjoner for å skille ut hvem av menneskene i verden som skal bli belønnet med Livets Krone. Det er på sett og vis derfor viruset ble presentert som ‘kroneviruset’ (corona er spansk for ‘krone’). Både Pappa og Broren min snakker om denne Kronen, i Boken til Pappa. Broren min legger til at det er de som tror at kronene deres (valuta) kan redde dem, som i størst grad vil føle at de prioriterte feil – – – når dagen Vår kommer, den store og strålende. Etterpåklokskap er ikke en god ting, når Dommedag har blitt ‘det nye normal’. Og tror du meg ikke, er ikke Livets Krone ment for deg. Så enkelt er det.

Her er ett av mange bilder av meg med Krone 🙂

Livets Krone.

Mamma ber meg runde av ved å fortelle dere dette: I en verden hvor illusjonen av ‘frihet’ er i ferd med å bli en etterlevning fra fortiden, og vår reelle frihet er ikke-eksisterende, er det bare den friheten som kommer av å kalles ‘Guds barn’ som vil holde oss i live. Mamma sier også at du blir ‘Guds barn’ ved å skru av tankene, jfr. Salme 131.

Ja, jeg kan jo ikke skrive Vitenskapelige Artikler uten å formane dere til å meditere 😉 Det var med andre ord alt, takk for meg og god 8. mai!
– Messias


One response to “Frihet?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: