Livreddende tillit


I sommer gav Gud meg beskjed om å lage et nytt bildealbum på facebook. Han fortalte meg hva albumet skulle hete og hvor mange bilder det skulle inneholde. Hvordan gjorde han det? Det var i form av en visjon. Jeg fikk se et nytt album blant alle de andre albumene jeg har på facebook, med navnet ‘All rulers must come to an end [knust hjerte]’. Jeg fikk se at det var 131 bilder i albumet. Og jeg visste instinktivt hva albumet skulle handle om. Jeg visste at dette var et album jeg skulle opprette i virkeligheten. Og i hvilke situasjoner jeg skulle dele bilder i nettopp dette albumet. Så jeg gjorde det. Jeg laget albumet, og delte bilder etterhvert som de dukket opp. Både fotografier og memes. Det har ikke kommet veldig mange bilder i albumet, og en liten del av meg føler det ikke kommer til å bli så mange som 131. Men at det at Gud viste meg akkurat dette tallet, handlet mer om at han ba meg stole på ham. Ja, for dere vet at når jeg ser tallet 131, så er det Gud som sier “Stol på meg”? Og sannheten er at i akkurat den situasjonen som dette albumet dreier seg om, er det bare ved å legge saken i Guds hender at man er sikret et positivt utfall. Jeg kan faktisk dra den så langt som å si at det er bare ved å gjøre som Salme 131 ber deg om, at du er sikret et positivt utfall. Og hva handler Salme 131 om? At du skal være trygg og tillitsfull som et lite barn, uten å tenke for mye. Du kan lese hele Salmen Her, hvis du er interessert. Den er ganske kort.

Salme 131 svarer til det Broren min sier i Matteus 18:3.

Hva sier Broren min i Matteus 18:3? Yeshua snakker om hvordan man er nødt til å bli som et lite barn, for å komme inn i Himmelriket. Han nevner ikke at det kun er ved å ‘bli som et lite barn’ at man ikke mister livet i Endetiden. Men det er kanskje litt implisitt. Sannheten er at man er nødt til å stole fullstendig og uforbeholdent på Gud, slik et lite barn stoler på sine foreldre, for å i det hele tatt se enden på tiden vi er i nå. Tiden hvor Dommedag er ‘det nye normal’. I starten av Koronatiden, i fjor vinter, fortalte Gud meg at det han skulle utsette menneskeheten for på mange måter var for å lære dem å stole på ham. At deres tillit veide mye tyngre enn deres kjærlighet. Gud sa at bare det å kjenne ham impliserer at du elsker ham, men at det å elske Gud ikke betyr så mye dersom du ikke stoler på ham. Og at han skulle utsette folk for situasjoner hvor det kun er tillit til Gud som ville redde dem. Vet dere forresten hva som i størst grad dreper tilliten vår til Gud? Det er tankene våre. Hvis ikke tankene går som et mantra som bare forteller oss at Gud har kontroll, og at alt kommer til å ordne seg. For hvis kampen, når man er et barn av Gud, er mellom tilliten og tvilen, så er det ved å skru av tankene at man vinner den. Så vet jeg selvfølgelig at det er få av dere som har blitt lært opp, i årevis, til å stole på Gud i så stor grad som det jeg har blitt. Og at mange av dere ikke forstår at vi befinner oss i Endetiden, engang. På facebook skrev jeg som en kommentar til noens innlegg at det jeg forstår minst, midt i dette, er at det fins kristne som ikke evner å se at vi for tiden lever ut Johannes Åpenbaring. Kommentaren fikk syv ‘likes’.

Figlia del Cielo betyr ‘Himmelens Datter’.

Jeg er Guds Datter, på samme måte som Broren min er hans Sønn. Og fordi Pappa har lært meg opp til å stole på ham, på måter som ville knukket selv de tøffeste av dere, er jeg nå utstyrt med det som trengs for å komme meg gjennom Endetiden med både livet og sjelen inntakt. Skal jeg fortelle dere hemmeligheten for å ha den tilliten til Gud som redder både livet og sjelen din? Meditasjon. Evnen til å skru av tankene fullstendig, i flere minutter av gangen. Foruten å skru av tvilen, som er dødelig i disse tider, så vil meditasjon sku av negative effekter av det jeg omtaler som ‘spikre i korset’. Etter den første ‘spikeren’ oppdaget jeg at meditasjon var det som skulle til for å fjerne alt som dukket opp av plager. Jeg fikk ikke satt inn ‘spiker’ nummer to i går. Og det var ikke fordi jeg ikke gjorde en ærlig innsats for å gjennomføre det. Men en ny mulighet kommer neste uke. Jeg er livredd, hvis jeg skal være helt ærlig. Men én av måtene Gud lærte meg til å stole på ham, var ved å fortelle meg at noe var farlig – for deretter å tvinge meg til å gjennomføre det likevel. Dette gikk igjen i opplæringen min. Og så gikk det jo alltid bra. Når han nå har fortalt verden, gjennom bibelteksten i Johannes Åpenbaring 13:16-18 at det jeg snakker om er farlig, men tallet ‘1317’ er det tallet som i aller størst grad forteller meg at jeg skal stole på Gud, føler jeg meg trygg på at det kommer til å gå fint. Enrique, som er kjæresten min, og den egentlige Pappaen min, sier at alt kommer til å gå fint – så lenge jeg tilber Mamma. Å ’tilbe Mamma’ betyr ‘å meditere’.

Og jeg tror at det er det jeg skal gjøre nå. Takk for oppmerksomheten!
– Prinsesse Kristus


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: